Miten minä kehittäisin Tamperetta

Miten minä kehittäisin Tamperetta 

 

Tampere on vetovoimainen mutta ei valmis

 Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki. Monet asiat ovat kunnossa, mutta korjattavaakin riittää. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja laatu laahaavat jäljessä eikä jonoista ole päästy. Erityisen huolestuttava tilanne on vanhustenhuollon, lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden osalta.

Jonotilanne johtuu jatkuvasti alimitoitetuista resursseista mutta myös koulutetun henkilöstön puutteesta. Ilman osaavia ja koulutettuja Tampereen tekijöitä turvallinen tulevaisuus on uhattuna.

Varsinkin opetus- , hoito- ja hoivatyössä henkilöstön hyvinvointi heijastuu suoraan oppilaiden / hoidettavien ja asiakkaiden hyvinvointiin sekä työn laatuun.

 

Ikäihmisten palvelut ja vanhustenhuolto kuntoon.

Asukasilloissa, joissa apulaispormestarina olen ollut mukana ikäihmiset ovat toivoneet lisää kohtuuhintaisia liikuntapaikkoja ja ohjattua liikuntaa. Omaehtoinen liikunta on parasta ja halvinta toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä pitää tukea nykyistä paremmin. Mm. ikäihmisille tarkoitetut vesiliikuntavuorot on palautettava.

Strategisena tavoitteenamme on ollut ikäihmisten kotona asumisen tukeminen. Kotihoitopalveluiden saatavuutta on parannettava. Myös palveluseteleiden ostoarvoa on korotettava vastaamaan tämän päivän hintoja. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyissä on otettava yksilölliset tarpeet huomioon ja myös omaisiaan hoitaville pitää tarjota kotihoidon palveluita. Palvelubussivuoroja on lisättävä iltoihin ja viikonloppuihin.

Avohoitopalveluita lisättäessäkin on muistettava että rinnalla tarvitaan myös ympärivuorokautista hoivaa. Vanhusten laitoshoidon laatu on saatava sellaiseksi että jokainen voi kokea sen ihmisarvoa kunnioittavaksi ja turvalliseksi. Se tarkoittaa paitsi enemmän käsiä ja parempia tiloja myös koko arvomaailman perusteellista uudelleen arviointia.

 

Ongelmien ennaltaehkäisy on investointi tulevaisuuteen

Lasten ja nuorten ongelmien ennaltaehkäisy edellyttää perheiden tukemista, päivähoidon ja vanhempien tiivistä kasvatuskumppanuutta, koulun ja kodin yhteistyötä. Se edellyttää myös turvallista oppimisympäristöä ja onnistumisen kokemuksia. Ja pieniä päivähoito- ja opetusryhmiä. Tuoreessa kouluterveyskyselyssä 12% Tampereen koululaisista ilmoitti ettei heillä ole yhtään ystävää. Se tarkoittaa yli 600 yksinäistä lasta. Tieto pitää ottaa vakavasti. Kouluilla aloitettu kerhotoiminta on tuonut matalan kynnyksen harrastaa ja olla yhdessä. Jatkaisin sen ja niiden monien lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien hankkeiden eteenpäin vientiä, jotka ovat käynnistyneet apulaispormestarina ollessani. Yhteisöllisyyttä vahvistamalla pidetään kaikki mukana ja luodaan turvallinen kasvuympäristö, jossa koko kylä kasvattaa. Kaikkeen eivät paikalliset ratkaisut riitä. Lisäksi tarvitaan valtakunnallisia toimenpiteitä mm. lapsiperheiden köyhyyden poistamiseksi.

 

Sujuva joukkoliikenne on arjen ympäristöpolitiikkaa

 Tampereen liikennelaitoksen matkustajamäärät ovat kasvussa. Reittien kattavuutta ja linjatiheyttä parantamalla sekä lisäämällä bussikaistoja joukkoliikenteestä tulee entistä houkuttelevampi vaihtoehto. Liikennelaitoksen konsernituki on pysytettävä sellaisella tasolla että bussilippujen hinnat ovat kohtuullisia. Se on välttämätöntä paitsi siksi, että ihmiset eri puolilla kaupunkia pääsevät tasavertaisesti liikkumaan ja itsenäisesti hoitamaan asioitaan sekä tapaamaan ystäviään, myös ympäristösyistä. Myös lähijunaliikenne on elvytettävä mm. työmatkaliikennettä helpottamaan.

 

Aktiivinen elinkeinopolitiikka, yritysten investoinnit ja työllisyys

 Työttömyysluvut ovat Tampereella maan keskiarvoa huonommat. Aktiivisella koko kaupunkiseudun yhteisellä elinkeinopolitiikalla ja joustavalla kaavoituksella saadaan Tampereen seudulle uusia yrityksiä ja työpaikkoja.. Myös olemassa olevien työpaikkojen toimintaedellytyksistä on huolehdittava. Kaupungin on kannettava vastuuta sellaisista pitkäaikaistyöttömistä ja heidän kuntouttamisestaan, jotka eivät työllisty avoimelle sektorille. Järjestämällä työ- ja harjoittelupaikkoja nuorille ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Työ luo hyvinvointia ja työtulosta kertyvät verotulot antavat paremmat mahdollisuudet huolehtia myös tarpeellisista peruspalveluista

 

Pitkäjänteinen suunnittelu antaa hyvän perustan vakaalle taloudelle

 Tampereelle muuttaa vuosittain melkein 2000 uutta asukasta. Tarvitaan uusia asuntoja ja kokonaisia asuinalueita palveluineen. Uudisrakentamisen rinnalla kaupungilla on valtava kiinteistökanta, jota on pidettävä kunnossa. Vaikka investointien taso on viime vuosina ollut 140 –150 miljoonaa euroa vuodessa monet kohteet ovat joutuneet odottamaan korjaus- tai rakentamismäärärahoja vuodesta toiseen. Talouden vakauden kannalta on tärkeää että isot investoinnit suunnitellaan huolellisesti ja ne toteutetaan sitten sitä mukaa kuin rahaa riittää. Kaikkea ei tarvitse saada kerralla, mutta pitää uskaltaa katsoa riittävän kauas, jotta kaupunkirakenteessa osataan huomioida myös tulevaisuuden suuret ratkaisut esimerkiksi liikenteen ja energiatalouden näkökulmasta.

 

Pienetkin asiat ovat tärkeitä

 Isojen investointien rinnalla pienetkin ovat tärkeitä. Erityisesti haluan saada päiväkotien ja koulujen pihat sekä lähiliikuntapaikat kuntoon. Kaunis ja hyvin hoidettu ympäristö synnyttää arvostusta käyttäjissään ja kasvattaa esimerkillään pitämään huolta yhteisestä kaupungistamme. Uusia asuinalueita suunniteltaessa yhdyskuntarakenteiden tulee olla sellaiset että ne tukevat yhteisöllisyyttä ja ovat esteettömiä. Rakentamalla kaupungin sisälle pieniä kyliä luodaan ihmisen kokoiset puitteet yhdessä tekemiselle ja olemiselle. Ammattilaisten tuottamien kulttuuripalvelujen rinnalla elämänriemua ja sisältöä tuovat yhdessä rakennetut tapahtumat. Kylä kaupungissa luo turvallisen miljöön lasten ja nuorten kasvulle ja kaikenikäisten osallisuudelle.

 

Eero, 11.12.08 21:33
RE: Miten minä kehittäisin Tamperetta

Vanhojen ihmisten vesijumppa toimii jotenkin. Mutta eikö pyynikin uimahalli voitaisi remontoida nyt kaupungin omana työnä, koska se huuhaa ajatus sortui omaan mahdottomuuteensa.

Toivon myös, että vaikka budjetti olisi kuinka kireä niin investoinneista ei pidä luopua missään tapauksessa. Investoinnit vaikka velkarahalla. Niin me perheetkin joudumme tekemään.

sirkkaliisa.virtanen, 11.12.08 21:49
RE: Miten minä kehittäisin Tamperetta

Olen samaa mieltä. Pyynikin uimahalli on jo aivan liian kauan odottanut korjaustaan. Asia on pikaisesti arvioitava uudelleen.

Investointiasiastakin olen samaa mieltä. Talouslaman aikana pitää julkista rakentamista paremminkin lisätä, koska se elvyttää taloutta tuomalla työtä silloin kun avoin sektori heittää ihmiset kortistoon. Toinen syy julkisten investointien lisäämiselle rakennuskustannusten lasku.


Kommentoi kirjoitusta

Nimi:

Sähköposti:

Otsikko:

Palaa kirjoittajan blogi-listaan
 

Blogi

14.10.2012 00:51 - Eikö kunnan tarvitse noudattaa lakeja ?? (1 vastaus, jätetty 30.11 20:38)

23.09.2012 18:49 - Lapsiperheiden köyhyys syrjäyttää (1 vastaus, jätetty 14.05 00:55)

23.09.2012 18:43 - Lääkäri-hoitaja-työparimalli Tampereellekin edes kokeiluna (1 vastaus, jätetty 30.11 22:16)

20.07.2012 14:32 - KUNTAVAALEISSA VALITAAN VALTUUSTO !! (1 vastaus, jätetty 11.10 20:09)

08.07.2012 00:21 - Valosta Valoon näyttelyn avauspuheeni (1 vastaus, jätetty 30.11 15:26)

RSS

hallinnointi

Kirjaudu sisään muista

Toimii parhaiten Firefoxilla!