Lautakunnan talousarvio 2009

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan talousarviokokouksessa päätettiin tänään esityksestäni yksimielisesti  että Halllilan ja Takahuhdin koulujen toiminta pidetään ennallaan. 

Lapsiperheille uutena asiana budjettiesitys pitää sisällään 140 euron Tampere-lisän alle kolmevuotiaita lapsia kotona hoitaville. Myös yksityisen hoidon tukea korotettiin tuntuvasti. edellisestä korotuksesta on kulunut jo 12 vuotta ja olemme jääneet muista vastaavista kaupungeista pahasti jälkeen.

Opiskelijaterveydenhuolto sai määrärahan kahden uuden lääkärin palkkaamiseen ja ensi syksynä lähdetään kokeilemaan joustavaa perusopetuksen aloittamista. Koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa kokeiltiin viime talvelna viidellä koululla hyvin tuloksin. Nyt sitä voidaan laajentaa.

Hyvinvointineuvolatoimintaa kehitetään sisällöllisesti, mutta määrällisen lisäämisen osalta vedetään henkeä. Lautakunnan budjetin loppusumma on noin 300 miljoonaa. Suurin osa menoista on lakisääteisiä, mutta  kyllä jotain voidaan laadun kehittämiseenkin onneksi suunnata.

Huolestunut Isä, 05.09.08 02:58
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Kiitos Sirkkaliisa!

Tämä oli ensimmäinen erävoitto. Kuinka asiat etenevät tästä eteenpäin? Seuraavassa portaassa voi kai tulla kylmää vettä niskaan. Onko meillä vanhemmilla aihetta jatkaa tästä asiasta puhumista ja kaivaa lisää valttikortteja esille?

sirkkaliisa.virtanen, 05.09.08 09:08
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Uskon että koulujen osalta lautakunnan päätös pitää. Päivähoitopaikkoja ei varsinkaan koillisella alueella edelleenkään kyetä tarjoamaan kaikille lähipalveluina vaikka se lautakunnan tavoitteena onkin. Lautakunnan päätöksen sisältyi esitys uudesta siirtokelpoisesta päiväkodista hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Siihen tarvitaan lisärahaa 150 000 euroa vuositasolla. Tarvittavaa rahaa ei lautakuntamme talouskehyksestä löytynyt, joten se on pormestarin budjettiesityksen varassa. Uuden siirtokelpoisen lisäksi Hervantaan perustetaan uusia päiväkotiryhmiä olemassa oleviin tiloihin. Siihen on käyttötalousmenoissa varauduttu. Esiopetusryhmiä siirtyy päiväkodeista koulujen tiloihin. Se vapauttaa paikkoja päiväkodeista ja samalla se mahdollistaa joustavan koulunaloituksen, jota on tarkoitus lähteä kokeilemaan ensi syksynä. Eskareitten sijoittumisesta koulutiloihin on saatu hyviä kokemuksia. Koulutiloihin siirtymisvaihe on koulun aloitusta pehmeämpi ja koulun tilat ovat käytössä esim. liikuntaan.

Eskarilaisen vanhemmat, 05.09.08 09:46
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Kirjoittamasi tuntuu järkevältä kokonaisuudelta, joka toivottavasti saa tukea jatkossa ja hyväksytään.

Koulujen säilyttäminen on hyvä asia ja samoin Tamperelisän korotus.

Päiväkoti ja esikouluongelma pitää ratkaista siellä, missä ongelma on, eikä aiheuttaa ongelmia alueille, joissa asiat ovat kunnossa. Nyt Hallila olisi ollut kärsijänä. Irjalan, Muotialan ja muiden alueiden pikkulapset tulee hoitaa näillä alueilla.Päiväkoti, 16.09.08 11:20
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Päiväkotitilannehan on hyvä kaakkoisella alueella ja huono koilisella. Kuulostaa ihmeelliseltä, että kaakkoisen alueen päiväkotiasioita sekoitetaan toisen alueen ongelmien ratkaisemiseski. Multialaan, Veisuun ja Koivistokylään tulee saada yhteinen päiväkoti.

Ilmeisesti Hervannassa on tyhjää tilaa kouluissa ja sinne voidaan kuljettaa koilisen alueen päiväkoti-ikäisiä.

sirkkaliisa Virtanen, 16.09.08 14:09
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Lautakunta asetti tavoitteeksi päivähoito-, esi ja alkuopetuksen järjestämisen lähipalveluina. Koillisen alueen osalta tavoite on vaikeimmin toteutettavissa lyhyellä aikavälillä, mutta sielläkin ponnistelemme koko ajan parempien ratkaisujen löytämiseksi.
Niin koillisessa kuin muuallakin päivähoitokäyttöön soveltuvia tiloja ja myös soveltuvia tontteja selvitellään, jotta eri kaupunginosien muuttuviin tarpeisiin kyettäisiin nopeasti ja joustavasti vastaamaan.
Hervannassa on ollut tilaa ja sinne on voitu perustaa uusia päivähoitoryhmiä, mutta jos ja kun lähialueelta on paikkoja vapautunut on päivähoitopaikkaa voinut vaihtaa.
Muotiala rakentuu edelleen eivätkä kaikki lapset mahdu Muotila-taloon päivähoitoon nytkään enää joten myös Muotialan ja sen lähilueiden päivähoitotilanteeseen haetaan pysyvämpää ratkaisua lähitulevaisuudessa.

Tää on tätätätätätä..., 18.09.08 16:31
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Uusia alueita rakennetaan, eikä ymmärretä sitä faktaa, että nimenomaan lapsiperheet kansoittavat nämä alueet. Sama juttu toistuu joka kerta. Nyt Muotialassa ei ole tarpeeksi paikkoja pikku pilteille ja ongelmaa oltiin/ollaan kaatamassa Hallilan niskaan.

Toivottavasti vaalien jälkeenkin lautakunnan päätökset pitää.

sirkkaliisa.virtanen, 18.09.08 23:08
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Niinhän se usein valitettavasti on että uusien alueiden palvelut laahaavat jäljessä tai ovat alimitoiteut niinkuin nyt Muotialan osalta on osin todettava. Palvelurakenteiden pitää olla nykyistä joustavampia ja eri käyttöön helposti muuntuvampia. Meneillään oleva hyvinvointipalveluverkkoselvitys (onpa sanahirviö ? ) osoittaa että jollain aikavälillä rakennukset ovat eri paikassa kuin palveluiden tarvisijat johtuen mm. kaupungin sisäisestä muuttoliikkeestä ja ikärakenteen muutoksista.
Ja sitten on jäljellä hankalia ratkaisuja.

Lautakunnan päätöksen pitävyyteen luotan, koska se oli yksimielinen

Melkein yläasteikäisen äiti, 07.10.08 11:25
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Takahuhdin kouluun tämäkin liittyy, kylläkin yläasteeseen. Messukylän koulusta siirrytään yläasteelle Takahuhtiin. Viialan alueelta ei kulje bussia ko. kouluun, kuten ei tällä hetkellä myöskään Messukylän kouluun. Lisäksi suunnitellaan Viialan alueen palvelujen siirtyvän jatkossa Takahuhtiin Kaukajärven sijasta. Onko tulossa mitään muutoksia kulkuyhteyksiin vai onko tämä aina vain koululaisen ja hänen vanhempiensa murhe?

sirkkaliisa.virtanen, 12.10.08 14:51
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Minulla ei ole tietoa mutta otan asiasta selvää ja palaan tähän. Vuosittain bussilinjat ja aikataulut vahvistetaan kaupunginhallituksessa. Eri alueilta tuleva palaute on tärkeää, jotta viimeistään hallituksen käsittelyssä epäkohtiin osataan kiinnittää huomiota. Parasta tietenkin olisi jos jo reittien suunnitteluvaiheessa olisi tiedossa selkeät puutteet, jotta ne voitaisiin huomioida jo ennen kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi tulevaa esitystä.

Sama ongelma koskee Järvensivun lapsia, 05.11.08 12:29
Koulukyydeistä

Jos Järvensivun koulu supistetaan 1. ja 2. luokkien kouluksi ja vaihtoehdot todellakin ovat Nekala tai Sammon koulu, niin mitenköhän on ajateltu, että lapset noihin kouluihin menevät? Eihän nyt olla etäännytty liikaa lapsen arjesta, johon kuuluu mm. suksien ja luistimien kuljettaminen kouluun useita kertoja talven aikana. Monilapsisessa perheessä, jossa vanhemmat käyvät töissä, kuljetukset eivät ole mahdollisia. Koulupäivätkään eivät varmasti kaikilla koululaisilla ala samaan aikaan.

Pahasti nyt näyttää siltä, että kulkemisongelmat kaadetaan perheiden niskaan. Jos taas kaupunki järjestää todella koko Järvensivun ja Palvaanniemen aluetta palvelevan koulubussin, niin tuleeko se sitten enää yhtään edullisemmaksi kuin säilyttää Järvensivun koulu nykyisessä muodossaan?

, 12.12.08 22:38
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Meneillään oleva hyvinvointipalveluverkkoselvitys (onpa sanahirviö ? ) osoittaa että jollain aikavälillä rakennukset ovat eri paikassa kuin palveluiden tarvisijat johtuen mm. kaupungin sisäisestä muuttoliikkeestä ja ikärakenteen muutoksista.Eli onko tämä ymmärrettävissä että rakennukset muuttavat paikkaansa, mutta ihmiset, jotka tarvitsevat palveluita, pysyvät paikallaan.Käsittämätöntä sekoilua Sirkka

sirkkaliisa.virtanen, 15.12.08 09:45
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Lainaus edellä olevasta kommentista:
"Eli onko tämä ymmärrettävissä että rakennukset muuttavat paikkaansa, mutta ihmiset, jotka tarvitsevat palveluita, pysyvät paikallaan."
Vastauksena siihen: Nykyiset rakennukset pysyvät paikallaan, mutta palvelutarpeet muuttuvat väestön ikärakenteen muuttuessa. Myös kaupungin sisäinen muuttoliike vaikuttaa yksittäisten alueiden palvelutarpeen muutoksiin. Tärkeää onkin tehdä palvelurakenteista nykyistä joustavampia jotta muuttuviin palvelutarpeisiin kyetään joustavammin vastaamaan. Keskeiset peruspalvelut (päivähoito, esi- ja alkuopetus, ikäihmisten palvelut) tulee tarjota omalla asuinalueella lähipalveluina.

Järvensivun koulun osalta totean että kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on ponsittanut hyvinvointipalveluverkkoselvityksen väliraporttia käsitellessään toteamuksella: Järvensivulla säilyy 1-6 luokkien opetus. Kiitos jälleen kerran aktiivisille vanhemmille ja alueen asukkaille ja samalla kiitos Jävensivun koululla järjestetystä mukavasta tilaisuudesta 18.11.2008

Äänestäjä, jonka poliittinen muisti on pitkä, 23.03.09 21:02
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Eipä tämäkään kauaa kestänyt:

Nyt 26.3. pidettävässä Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan kokouksessa ehdotetaan taas vaalien jälkeen ja uuden lautakuntakokoonpanon kanssa Hallilan 3-4. luokkien lakkauttamista ja muitakin leikkauksia, jotka aiemmin jouduttiin peruuttamaan.

http://193.111.93.11/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=LANULA&pvm=26.3.2009%2016:00:00Esityslistan 46§ ja sen liitteenä oleva ehdotus:

"Hallilan 1.-2 luokat, siirtyvät 3. luokalta Nekalan kouluun vuonna 2010, jolloin Hallilan toimipisteestä vapautuvat koulukäytössä olevat siirtokelpoiset tilat (4 luokkaa) päivähoidon käyttöön. Tämä mahdollistaa osaltaan, että Muotialan ja Koivistonkylän päivähoitotilannetta helpotetaan."

Sirkkaliisa Virtanen, 24.03.09 14:18
RE: Lautakunnan talousarvio 2009

Tässä sama vastaukseni jonka kirjoitin blogini "hyvä että vanhemmat ovat liikkeellä"- kautta tullaisiin palautteisiin vastauksena:

Kiitos yhteydenotoista ja saamastani palautteesta. Pahoittelen etten ole kaikkiin sähköpostiviesteihin saanut vastattua koska olen uppoutunut Pirkkalan perusturvatoimessa olevan varsinaisen virkani tehtäviin.
Minäkin olen seurannut tyrmistyneenä Tampereen koulujen osalta käytyä keskustelua. Tampereen uuden toimintamallin keskeinen periaate on ollut käyttäjädemokratia ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Siinä päästiin ensimmäisellä pormestarikaudella jo hyvään alkuun. Mutta alulle saatetulta luottamukselta menee hyvin helposti pohja pois, jos tehtyihin päätöksiin ei voi luottaa edes yhtä lukukautta.
Ymmärrän että lautakunta on vaikeassa tilanteessa kun kaupunginhallitus antaa kategorisesti samat kustannusten leikkausprosentit kaikille priorisoimatta ydintoimintoja lainkaan. Juustohöylä on kaikista huonoin vaihtoehto. Sillä pistetään kaikki toiminnat säästöliekille riippumatta siitä kuinka tärkeitä ne ovat suhteessa kaupungin ydintehtävään. Se vaatii päättäjiltä ryhtiä, helpompi on yrittää kumartaa joka suuntaan. Ja lyhytjänteisten justohöyläsäästöjen sijaan on erityisesti mietittävä myös leikkausten seurauksia. Enää ei saa tehdä niitä virheitä jotka tehtiin 90-luvun laman aikana.

Poliittisesta muistista kommenttina:
Itse olen edelleen täysillä sen takana mitä viime syksynä johdollani on lautakunnassa päätetty. En ole paennut vastuuta vaikeinakaan aikoina ja olen edelleenkin erittäin pahoillani siitä että ryhmäni ei ole niissä pöydissä, joissa asioita laitetaan tärkeysjärjestykseen. Valitettavasti ryhmän enemmistö halusi mieluummin asettua oppositioon kuin osallistua aidosti päätöksentekoon.

Niinpä voin vain todeta että jos nyt pyörretään viime syksynä tehdyt päätökset saa kuntademokratia jälleen takaiskun joka tiputtaa keskinäisen luottamuksen takaisin lähtöruutuun.


Olen palannut Pirkkalan perusturvatoimessa olleeseen virkaani takaisin. Olen iloinen että saan virkani puitteissa olla Pirkkalassa rakentamassa siltaa kuntalaisten, päättäjien ja palvelujen tuottajien välille. Parhaillaan käynnistämme perusturvan asiakasfoorumeita. Niiden tarkoituksena on tuoda kuntalaisnäkökulma normaaliksi ja jokapäiväiseksi osaksi palveluiden ja palveluverkon kehittämisessä. Pidän tärkeänä että palvelujen käyttäjät ovat mukana kehittämistyössä ja myös yhdessä rakentamassa asioiden tärkeysjärjestystä silloin kun kaikkea ei voi saada. Tampereella jatkan tietenkin edelleen valtuustossa ja otan mielelläni vastaan kansalaispalautetta ja muita mielipiteitä. Niiden kautta aukeaa usein tärkeitä näkökulmia, jotka muuten jäisivät liian vähälle huomiolle.

lopuksi .......
olen iloinen siitä että vanhemmat ovat aktiivisia omien lastensa kouluasioissa, mutta on kohtuutonta niinkuin joku palatteen antajista totesikin että vanhempien pitää puolen vuoden välein olla barrikadeilla samasta asiasta. itse olen aiemman lautakuntani tekemien päätösten takana, mutta toimintaedellytykset/ taloudelliset puitteet sanelee kaupunginhallitus ja valtuusto. Kannattaa laittaa se oma valtuutettu tilille vaalien alla annetuista lupauksista.


Kommentoi kirjoitusta

Nimi:

Sähköposti:

Otsikko:

Palaa kirjoittajan blogi-listaan
 

Blogi

14.10.2012 00:51 - Eikö kunnan tarvitse noudattaa lakeja ?? (1 vastaus, jätetty 30.11 20:38)

23.09.2012 18:49 - Lapsiperheiden köyhyys syrjäyttää (1 vastaus, jätetty 14.05 00:55)

23.09.2012 18:43 - Lääkäri-hoitaja-työparimalli Tampereellekin edes kokeiluna (1 vastaus, jätetty 30.11 22:16)

20.07.2012 14:32 - KUNTAVAALEISSA VALITAAN VALTUUSTO !! (1 vastaus, jätetty 11.10 20:09)

08.07.2012 00:21 - Valosta Valoon näyttelyn avauspuheeni (1 vastaus, jätetty 30.11 15:26)

RSS

hallinnointi

Kirjaudu sisään muista

Toimii parhaiten Firefoxilla!