Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

 

Elokuu on apulaispormestarin tehtävissä varsinainen vauhtikuukausi. Apulaispormestari johtaa vastuualueensa talousarvioneuvotteluja. Lautakunta, kaupunginhallitus ja lopulta valtuusto linjasivat talousarviotavoitteensa jo ennen lomia. Myös kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus tuoda omat näkemyksensä tavoitteista valmisteluun mukaan. Kaupungin oma tuotanto on antanut oman vastauksensa tilaajalautakunnan tarjouspyyntöön. Elokuun aikana tarjouksista käydään yksityiskohtaiset neuvottelut tuotannon johdon kanssa. Neuvottelutuloksen pohjalta rakennetaan lautakunnan talousarvioesitys. Lakisääteiset menot, perusopetus, lastensuojelu jne. vie vastuualueeni liki 300 miljoonan budjetista valtaosan, mutta aina sinne jotain arvovalintojakin pääsee tekemään. Yksi pieni, mutta merkittävä sellainen on joustavan perusopetuksen eli Jopo –toiminnan laajentaminen. Yksilöllisesti räätälöidyllä, työpainotteisella opetuksella on vähennetty koulupudokkaiden määrää. Nuorten omat kokemukset ovat vakuuttaneet Jopo-toiminnan vaikuttavuudesta. Yksilöllistä joustoa on tarkoitus lisätä myös esi- ja alkuopetuksen välimaastoon.

 

Budjettivalmistelujen rinnalla on meneillään laajin hyvinvointiverkoston perusselvitys mitä Tampereella on koskaan tehty. Se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Ennen lopullisia päätöksiä järjestetään pormestarin ja apulaispormestarien johdolla uuden demokraattisemman toimintamallin hengen mukaisesti kaupungin kaikilla palvelualueilla asukkaille kuulemistilaisuudet. Koulu- ja päiväkotiverkon osalta aikataulu on kiireisempi. Kesäkuussa vanhemmat olivat aktiivisia ja kutsuivat minut alueilleen kuuntelemaan heidän ajatuksiaan ja ideoitaan ja tietenkin myös huolenaiheita pienten lasten palveluista. Niitä on kesän aikana tutkittu ja silloiseen pohjaesitykseen on jo niiden pohjalta tehty muutoksia siellä missä se on ollut mahdollista. Kesän aikana vanhempainyhdistykset ja asukasyhdistykset ovat lähettäneet runsaasti omia kommenttejaan ja ideoitaan. Myös nimilistoja on kerätty ja niitä on luovutettu minulle.

 

Nyt puolestaan minä olen kutsunut vanhemmat ja keskustelemaan ratkaisuvaihtoehdoista. Nämä kuulemistilaisuudet järjestetään kaikille niillä neljällä alueella, joita muutokset koskevat. Vanhemmat saavat ryhmätöinä pohtia eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Ensimmäinen ilta vanhempien kanssa oli eilen. Se oli nopeasti rakentuneen Muotialan asuinalueen keskellä sijaitsevassa Muotiala –talossa. Vanhemmat olivat keränneet 400 nimeä Muotiala-talon toiminnan ennallaan säilyttämisen puolesta. Muotiala-talossa meillä on päivähoito, esi- ja alkuopetus sekä neuvola saman katon alla. Talon toiminta on herättänyt laajasti mielenkiintoa ja kiitosta muissakin kunnissa. Virkamiesselvityksessä koululaiset esitettiin siirrettäväksi muualle kasvaneen päivähoitotarpeen tieltä. Jo keväällä lupasin tehdä voitavani jotta talon toiminta voidaan säilyttää ennallaan ja nyt päivähoitotarpeeseen on löytynyt muita ratkaisuja. Vaikka tilaisuudessa ei tarvinnutkaan enää hakea vaikeita ratkaisuja oli se antoisa. Siellä keskusteltiin laajasti lasten ja lapsiperheiden asioista ja toiveista. Adressia vastaanottaessani esitin toiveen että vaikka adressin kohde ratkesi positiivisesti , nimien kerääjät ja kirjoittajat jatkossakin pitäisivät yhtä ja yhdessä touhuaisivat lasten hyvinvoinnin eteen alueella, jossa ei vielä ole luonnollisia verkostoja eikä "kyläyhteisöä" olemassa.

 

Tänä iltana minulla on vastaava tilaisuus toisella asuinalueella. Siellä vanhemmat ovat keränneet yli tuhat nimeä pienen puukoulun säilyttämisen puolesta. Sielläkin muutospaineita aiheuttaa päivähoidon tarpeen nopea kasvu ja Tampereella jo muutaman vuoden trendinä ollut perusopetuksessa olevien koululaisten määrän raju lasku. Vaihtoehtoiset ratkaisut tällä alueella ovat vähissä, vaikka tosissaan niitäkin on haettu ja haetaan. Nähtäväksi jää mitä vanhempien ryhmätyöt tuovat tullessaan. Olen joka tapauksessa iloinen siitä että vanhemmat ovat aktiivisia lastensa asioissa. Tuntuu, että uusi toimintamallimme on muutenkin aktivoinut kuntalaisia osallistumaan. Siitä kertoo sekin että eilen oli Eteläisen alueen asukasneuvostoon ilmoittautunut 70 kiinnostunutta.

Huolestunut Isä, 04.09.08 02:01
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Kuullaan, mutta kuunnellaanko?

Onko nimilistan kanssa kiertäminen tosiaan se tapa, jolla nyky-Tampereella virkamiehiin ja päättäjiin vaikutetaan?

Olen ollut siinä uskossa, että suora vaikuttaminen toimii. Me vanhemmat olemme olleet Sinun kanssasi silmätysten jo kaksi kertaa kertomassa mikä juuri meidän lapsille on parasta. Olemme siinä asiassa ne parhaat asiantuntijat. Ja olen ylpeä siitä, että me vanhemmat olemme olleet asioista yksimielisiä. Arvomaailmassani tämä silmätysten asioista puhuminen voittaa kirkkaasti kikkailun addressien kanssa.

Jos addressit ovat se haluttu tie, niin miksei kaupungin web-sivuille tahdottu avata keskustelua kouluasiasta? Tätä palautteenantokanavaa pyydettäessä sanottiin, ettei vastaajia voida rajata tiettyyn kaupunginosaan ja siksi näin ei toimita. Näyttää kuitenkin siltä, ettei rajaamiseen olisi ollut todellista tarvettakaan, kun Hallilan asioihin sekoitetaan Koivistonkylä, Veisu, Muotiala, Lukonmäki ja Hervanta.

Ja ihan lopuksi: Arvaa ihan oikeasti olisiko minulla kolmen lapsen isänä ja aviomiehenä parempaakin tekemistä, kuin hakata päätäni seinään tässä Hallilan kouluasiassa?

sirkkaliisa Virtanen, 04.09.08 08:26
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Edelliseen kommenttiin totean, että olen kuunnellut vanhempien näkemyksiä järjetetyissä kuulemistilaisuuksissa. Niillä on ollut merkitystä ja alunperin esitetyt ratkaisuehdotukset ovat muuttunut kesän aikana. Myös Hallilan osalta on jo muutoksia esityksiin tehty. Mm. toinen siirtokelponen rakennus on jäämässä koulun yhteyteen. Lautakunnan kokous on tänä iltana. Lautakunnan jäsenille on jaettu muistiot vanhempain kuulemistilaisuuksista ja siellä tehdyistä ryhmätöistä. Ne ovat mukana illan päätöksenteossa. Vielä ei ole tehty asiasta päätöksiä.
Olen kaikissa nyt pidetyissä tilaisuuksissa sanonut että pidän tärkeänä kuulemistilaisuuksien kaltaisia säännöllisiä tapaamisia eri alueilla niin että niissä voitaisiin vuosittain keskustella alueen ajankohtaisista kysymyksistä, kuulla asukkaiden ideoita ja ajatuksia alueensa kehittämisestä. Uusi toimintamallimme edellyttää pormestarin ja apulaispormestarin edistävän kuntademokratiaa ja siitä tässäkin kierroksessa on ollut kysymys. Ymmärrän että pitkän toisenlaisen hallintokulttuurin muuttaminen ei tapahdu hetkessä ja keskinäisen luottamuksen rakentamiseen tarvitaan kokemuksia siitä että keskusteluilla on ollut vaikutusta. Siihen suuntaan pyrin omalta osaltani vaikuttamaan. Illan kokous näyttää kuinka minne asti tällä kierroksella päästään.

Ihmettelevä hallilainen, 04.09.08 09:38
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Viimeiseen kommentiisi liittyen; olet kuullut, mutta oletko kuunnellut ja mitä on muuttunut?

Molemmissa keskusteluissa oltiin Hallilasta lopettamassa 3-4 luokkia kuten nyt esitetään lautakunnalle. Kesäkuussa syy oli siirtokelpoisten tilojen poikkeusluvan loppuminen ja niistä pakolla luopuminen. Nyt toisessa keskustelussa sinä ja Kuosmanen molemmat sanoitte saaneenne väärää tietoa tilakeskukselta siirtokelpoisten tilojen pakkopoistosta. Nyt luokkien lakkauttamisen syy oli hiukan epäselvä, nutta puhuitte yleisesti päiväkoti-ikäisten lisätilatarpeesta. Työryhmän perusteluista on luettavissa, että lisätilatarve on Multialan, Veisun ja Koivistonkylä lapsilla.

LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMISEN VUODEN 2009 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN 2009-2011 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

"Hallilan 1.-2. luokat siirtyvät 3. luokalta Kanjonin kouluun (nykyisin siirrytään 5. luokalta) lukuvuonna 2009-2010, jolloin Hallilan toimipisteestä vapautuvat koulukäytössä olevat siirtokelpoiset tilat (4 luokkaa) päivähoidon käyttöön. Ratkaisulla helpotetaan osaltaan Muotialan, Veisun ja Koivistonkylän päivähoitotilannetta."

Eli mitään ei ole muutettu Hallilan osalta!

sirkkaliisa Virtanen, 04.09.08 10:05
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Toistan edellisestä kommentistani : Lautakunnan jäsenille on jaettu muistiot vanhempain kuulemistilaisuuksista ja siellä tehdyistä ryhmätöistä. Ne ovat mukana illan päätöksenteossa. Vielä ei ole tehty asiasta päätöksiä.
Lautakunnan listalla on esittelevän virkamiehen esitys. Hän on sen tehnyt kaupunginhallituksen antaman talouskehyksen rajoissa. LAutakunnan kokouksessa päättäjät tekevät päätöksensa ja kuulemistilaisuuksien jälkeen käytyjen keskustelujen perusteella uskon että lautakunta tulee säilyttämään Hallilan tilanteen nykyisellään.

Huolestunut Isä, 04.09.08 10:24
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Siis tarkoitatko, että valmistelevan virkamiehen ei tarvitse kuunnella vanhempia ja muuttaa esitystään, kun lautakunta uskoaksesi tekee esityksestä poikkeavan päätöksen?

Pääseehän tässä virkamies helpommalla, kun ei tarvitse muuttaa suunnitelmaansa. Taitavat verorahani mennä väärään taskuun.

Tämä farssi ei voi olla totta... tästähän kiinostuu kohta Karpo ei kun MOT. Alkaa tutkinta montako lasta valmistelevien virkamiesten sukupuusta asuu Veisu-Muotiala-Koivistonkylä -alueella :D

sirkkaliisa Virtanen, 04.09.08 10:33
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Virkamies joutuu tekmään kaupunginhallituksen antaman talouskehyksen mukaan esityksensä. Esittelijä on toki hakenut vaihtoehtoja niin pitkälle kuin taloudellinen liikkumavara on antanut myöden.
Me vaaleilla valitut päättäjät kuitenkin viimekädessä päätämme asiat ja kannamme siitä tietenkin myös vastuu ja kuten jo sanoin aiemmin olemme nyt päätymässä Hallilan tilanteen ennallaan säilyttämiseen. Lautakunnan päätös on se, joka sitten viimekädessä tulee voimaan. Lautakunnan jäsenet ovat käyneet asiasata keskusteluja ja tilanteesta on keskusteltu myös pormestarin kanssa. Minä en puhuisi farssista. Päättäjät ovat kuulemistilaisuuksissa tulleiden seikkojen pohjalta käyneet keskustelut ja ottaneet vanhempien näkemykset huomioon aikoessaan pitää Hallilan tilanteen nykyisellään tämän iltaisessa kokouksessa. Eikö juuri näin ollut alueen vanhempien tahto ?

Huolestunut Isä, 04.09.08 11:46
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Hienoa, että lautakunta ymmärtää meitä vanhempia virkamiehiä paremmin.

Mielestäni toteutuskelvottoman suunnitelman tekeminen on resurssien eli veroeurojen tuhlaamista. Sen esittäminen päättäjille aiheuttaa turhaa huolta äänestäjissä, eikä edesauta luottamuksen syntymistä.

Mutta hieno juttu, että olette päätymässä lautakunnassa vanhempien toivomaan ratkaisuun.

Veronmaksaja, 04.09.08 11:50
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Tämän vanhempien ja lasten pompottelun vuoksi vaadin saada tietää, mikä olisi ollut tuon lautakunnalle ehdotetun 3-4 luokkien lakkauttamisen ja siihen sisältyneiden lasten pakkosiirtojen tuoma kustannushyöty?? Se varmasti on selvillä kun puhut virkamiehen taloudellisesta liikkumavarasta.

Tämä tieto sinun tulee selvittää, jotta toiminnallanne olisi jotain uskottavuutta. Ilman tällaisen kustannussäästön selvittämistä ei VARMASTI kukaan virkamies voi ehdottaa tällaista lasten joukkosiirtoa.

EIHÄN???

Tämä pätee myös Järvensivun kouluun, 26.09.08 13:48
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Jos kaikki alueen lapset siirretään pitkän ja hankalan matkan taakse Nekalan kouluun, niin kyllä kaupungin on ajateltava turvallisen koulukyydityksen järjestämistä. Se taas merkitsisi, että vuoroja pitäisi olla riittävästi, jotta lapset voisivat mennä kouluun klo 8, klo9 ja klo 10 alkavina päivinä. Ei ole järkeä, että lapset joutuisivat menemään esim. klo 8 kouluun, jos tunnit alkaa vasta klo 9 tai klo 10. Mikä on silloin saavutettu rahallinen säästö Järvensivun koulun remontointi kouluksi vs. koulubussien järjestäminen vuosiksi eteenpäin?

sirkkaliisa Virtanen, 26.09.08 15:24
RE: Budjetin valmistelua, vanhempien kuulemisia jne.

Kahteen edelliseen mielipiteeseen kommenttina:
Virkamiestyöryhmän raportissa on haettu ratkaisua kasvavaan päivähoitotarpeeseen oppilasmäärän vähenemisen vuoksi väljentyneitä koulutiloja hyväksi käyttäen. Ensi vuonna päivähoitoon tarvitaan yli 200 uutta päivähoitopaikkaa kun samanaikaisesti peruskoulunsa aloittaa yli 400 laasta vähemmän. Perusopetukseen tuleva laskennallinen valtionosuus laskee n. 3 miljoonaa euroa. Päivähoitopaikkoja on viime vuosien aikana lisätty myös siirtämällä jo n.30 esiopetusryhmää kouluille. Eskareiden siirrolla on vältytty 5-7 uuden päiväkodin rakentamiselta ( a' 2,5 miljoonaa euron investointikulut). Järjestelyllä on esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä voitu syventää ja esikoululaisille on koulun tilat tulleet tutuiksi varsinaisen koulun alkua pehmeämmissä puitteissa. Siitä saamani palaute on ollut pääsääntöiseti myönteistä.
Kaikki lasten ja nuorten palvelut ovat saman lautakunnan alaista toimintaa ja samalla kaupungin rahalla toimitaan. Perusopetuksessa on alueittain väljyyttä tilojen käytössä kun taas päivähoidossa tarvitaan lisäpaikkoja.
Kommentoijan kysymien säästöjen sijasta puhuisin paremminkin siitä kuinka samaa budjetissa annettua rahaa järkevästi käyttäen voitaisiin saada enemmän ja parempia palveluita aikaan. Palveluiden hyvyyttä ja tarkoituksenmukaista järjestelyä mietittäessä käyttäjien näkemysten parempi huomioonottaminen jo asioiden valmisteluvaiheessa on tärkeää ja siihen on tulossa entistä parempia mahdollisuuksia mm. alueellisten vaikuttamisfoorumeiden kautta.
Järvensivun koulun osalta totean edelleen ettei mikään poliittinen luottamuselin ole ottanut siihen vielä mitään kantaa.


Kommentoi kirjoitusta

Nimi:

Sähköposti:

Otsikko:

Palaa kirjoittajan blogi-listaan
 

Blogi

14.10.2012 00:51 - Eikö kunnan tarvitse noudattaa lakeja ?? (1 vastaus, jätetty 30.11 20:38)

23.09.2012 18:49 - Lapsiperheiden köyhyys syrjäyttää (1 vastaus, jätetty 14.05 00:55)

23.09.2012 18:43 - Lääkäri-hoitaja-työparimalli Tampereellekin edes kokeiluna (1 vastaus, jätetty 30.11 22:16)

20.07.2012 14:32 - KUNTAVAALEISSA VALITAAN VALTUUSTO !! (1 vastaus, jätetty 11.10 20:09)

08.07.2012 00:21 - Valosta Valoon näyttelyn avauspuheeni (1 vastaus, jätetty 30.11 15:26)

RSS

hallinnointi

Kirjaudu sisään muista

Toimii parhaiten Firefoxilla!