Asukkaat tuntevat alueensa arjen

 

Tampereella on pormestarin vuosi sitten asettaman virkamiestyöryhmän toimesta tekeillä kattava palveluverkkoselvitys. Selvitys pitää sisällään mm. sosiaali- , terveys- ja koulutuspalvelut. Valtuusto sai keväällä talousarvioseminaarissaan ennakkoinformaatiota selvityksen sen hetkisestä tilanteesta. kuten arvata saattoikin on info herättänyt paljon kysymyksiä. Vaikka selvity on tähän asti ollut puhtaasti virkamiestyötä olemme me politikot siitä kuitenkin joutuneet vastaamaan huolestuneille kuntalaisille. Tässä vaiheessa erityisen aktiivisia ovat olleet päivähoito- ja perusopetusikäisten lasten vanhemmat. He eivät ole jääneet odottamaan elokuussa luvattuja kuulemistilaisuuksia vaan ovat järjestäneet jo omia alueellisia tilaisuuksia palveluidensa puolesta. Paikalle on kutsuttu ko.lautakunnan jäseniä ja tietenkin minut perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta vastaavana apulaispormestarina.

Tilaisuudet ovat olleet hyviä ja aidosti vuorovaikutuksellisia. Vanhempia kuuntelemalla on syntynyt konkreettisempi käsitys eri alueiden pulmista ja erityispiirteistä. Useat  alueilla nousseet ratkaisumallit ovat mielestäni toteutettavissa joko sellaisenaan tai osittain. Koen että tämä on nyt sitä uutta tamperelaista hallintokulttuuria. Pormestarimalli on antanut kasvot päätöksenteolle. Asukkaat ovat aktiivisia ja  pitävät yhteyttä. He tekevät omia ratkaisuehdotuksiaan, jotka nousevat aivan toisella tavalla arjesta kuin pöydän takana virastolla tehdyt suunnitelmat. Näin tehdään yhteistä kaupunkia. Vanhempien alueellinen aktivoituminen rakentaa hienolla tavalla yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen ja keskustelun kulttuuria. Meille päättäjille tämä on näytön paikka. Vanhempien mielipiteiden aito huomioonottaminen jatkosuunnittelussa on edellytys molemminpuolisen luottamuksen ja avoimen kommunikoinnin syntymiselle.

Ihmettelevä hallilalainen, 04.09.08 09:42
RE: Asukkaat tuntevat alueensa arjenMolemmissa keskusteluissa Hallilassa (kesäkuu/elokuu) oltiin Hallilasta lopettamassa 3-4 luokkia kuten nyt esitetään lautakunnalle.

Kesäkuussa syy oli siirtokelpoisten tilojen poikkeusluvan loppuminen ja niistä pakolla luopuminen. Nyt toisessa keskustelussa sinä ja Kuosmanen molemmat sanoitte saaneenne väärää tietoa tilakeskukselta siirtokelpoisten tilojen pakkopoistosta. Nyt luokkien lakkauttamisen syy oli hiukan epäselvä, nutta puhuitte yleisesti päiväkoti-ikäisten lisätilatarpeesta.

Työryhmän perusteluista on luettavissa, että lisätilatarve on Multialan, Veisun ja Koivistonkylä lapsilla. Heitä varten siirretään 3-4 luokan lapset Hallilasta Hervantaan Kanjonin kouluun, josta siirretään tilapuutteen vuoksi lapsia muualle Hervantaan. Fiksua??

LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMISEN VUODEN 2009 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN 2009-2011 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

"Hallilan 1.-2. luokat siirtyvät 3. luokalta Kanjonin kouluun (nykyisin siirrytään 5. luokalta) lukuvuonna 2009-2010, jolloin Hallilan toimipisteestä vapautuvat koulukäytössä olevat siirtokelpoiset tilat (4 luokkaa) päivähoidon käyttöön. Ratkaisulla helpotetaan osaltaan Muotialan, Veisun ja Koivistonkylän päivähoitotilannetta."

Eli mitään ei ole muutettu Hallilan osalta!

sirkkaliisa Virtanen, 04.09.08 10:08
RE: Asukkaat tuntevat alueensa arjen

Toistan edellisestä kommentistani : Lautakunnan jäsenille on jaettu muistiot vanhempain kuulemistilaisuuksista ja siellä tehdyistä ryhmätöistä. Ne ovat mukana illan päätöksenteossa. Vielä ei ole tehty asiasta päätöksiä.
Lautakunnan listalla on esittelevän virkamiehen esitys. Hän on sen tehnyt kaupunginhallituksen antaman talouskehyksen rajoissa. LAutakunnan kokouksessa päättäjät tekevät päätöksensa ja kuulemistilaisuuksien jälkeen käytyjen keskustelujen perusteella uskon että lautakunta tulee säilyttämään Hallilan tilanteen nykyisellään

Miksi asukkailta ei kysytä kehitysehdotuksia, 25.09.08 16:00
RE: Asukkaat tuntevat alueensa arjen

Se on todellakin näin, että me asukkaat tunnemme asuinalueemme arjen. Kuitenkin kun kaupungin erilaiset raadit kokoontuvat "kehittämään" meidän tavallisten ihmisten arkea, ei koskaan kysytä, mitä oikeasti tarvitsemme.

Näin on käynyt näissä koulu- ja päivähoitotilasuunnitelmissakin. Jos päivähoito tarvitsee tiloja, ei se automaattisesti tarkoita, että kouluikäiset eivät niitä tarvitse. Kulkureittejä ei ole mietitty kuin hyvin yksipuolisesti ja kaikille asuinalueen perheille tarjotaan yhden koon ratkaisua.

Näihin suunnitelmiin poltetaan veronmaksajien rahoja ihan turhaan, koska se eivät lähde todellisen asukkaan arjesta, vaan virkamiesten visioista. Ne eivät vain valitettavasti useinkaan kohtaa.

sirkkaliisa.virtanen, 25.09.08 16:46
RE: Asukkaat tuntevat alueensa arjen

Tampere lähti uudistamaan päätöksentekojärjestelmäänsä mm. siksi että haluttiin vahvistaa vaaleilla valitun valtuuston asemaa ja parantaa kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa. Uudistus edelsi monenlaiset selvitykset, joissa mm.päättäjät pitivät Tampereen silloista mallia liian virkamiesvaltaisena.
Uudessa pormestarijärjestelmässä valtuusto on johtosäännöllä velvoittanut apulaispormestarit edistämään kuntademokratiaa. Se pitää keskeisesti sisällään kuntalaisten kuulemisen. Valitettavasti vanha kulttuuri ei näytä hetkessä muuttuvan vaikka eteenpäin onkin menty. Esimerkkinä elokuussa pidetyt huoltajien kuulemistilaisuudet, joissa esitetyt mielipiteet ja perustelut vaikuttivat lautakunnan päätökseen kun päätimme säilyttää Muotialan, Takahuhdin/ Irjalan ja Hallilan osalta toiminnan nykyisellään vaikka pormestarin asettama virkamiestyöryhmä oli päätynyt toisenlaiseen esitykseen.


Kommentoi kirjoitusta

Nimi:

Sähköposti:

Otsikko:

Palaa kirjoittajan blogi-listaan
 

Blogi

14.10.2012 00:51 - Eikö kunnan tarvitse noudattaa lakeja ?? (1 vastaus, jätetty 30.11 20:38)

23.09.2012 18:49 - Lapsiperheiden köyhyys syrjäyttää (1 vastaus, jätetty 14.05 00:55)

23.09.2012 18:43 - Lääkäri-hoitaja-työparimalli Tampereellekin edes kokeiluna (1 vastaus, jätetty 30.11 22:16)

20.07.2012 14:32 - KUNTAVAALEISSA VALITAAN VALTUUSTO !! (1 vastaus, jätetty 11.10 20:09)

08.07.2012 00:21 - Valosta Valoon näyttelyn avauspuheeni (1 vastaus, jätetty 30.11 15:26)

RSS

hallinnointi

Kirjaudu sisään muista

Toimii parhaiten Firefoxilla!