PIENTEN LASTEN PALVELUT LÄHIPALVELUINA YM. LAPSIASIAA………

Tampereella on käynnistynyt vilkas keskustelu kouluverkostosta. Syynä on pormestarin asettaman virkamiestyöryhmän tekemä palveluverkkoselvitys. Siinä on otettu kantaa mm. perusopetuksen oppilasmäärän rajun putoamisen vaikutukset koulukiinteistöjen käyttöasteeseen ja toisaalta yllättävästi kasvaneeseen päivähoitopalvelujen tarpeeseen. Mielestäni on hyvä, että vanhemmat ja vanhempainyhdistykset ovat nyt aktiivisesti lähteneet liikkeelle puolustamaan päivähoitoa ja pienten koululaisten perusopetusta lähipalveluna. Se painostaa meitä päättäjiä miettimään ennen varsinaista päätöksentekoa hyvin tarkasti erilaisia vaihtoehtoja ja hakemaan parhaan mahdollisen vaihtoehdon toiminnan järkeistämisessäkin.

 

Muutama vuosi sitten rakentuneen asuinalueen keskellä otettiin käyttöön ns. Muotiala-talo, jossa on päiväkoti, esikoulu ja 1.-2. luokat sekä neuvola. Talon toiminnallinen kombinaatio on saanut paljon kansainvälistäkin huomiota. Talon sijainti on turvallisesti keskellä asuinaluetta ja varta vasten rakennettu niin, että lapset voivat touhuta siellä liki kymmenen ensimmäistä elinvuottaan. Talo on virittänyt myös vilkasta toimintaa vanhempien keskuudessa. Nyt tilojen käytön tehostamiseen ja päivähoitopaikkojen tarpeen kasvuun vastauksena on palveluverkkoselvityksessä esitetty, että tilat otetaan kokonaan päivähoidon käyttöön. Matemaattisesti ja pöydän takaa katsottuna ratkaisu vaikuttaa yksinkertaiselta ja hyvältä, mutta olisi paluuta taaksepäin.

 

Onneksi kaikki asiat eivät käytännössä kuitenkaan aina mene heittäen. Vanhemmat ovat tukkineet sähköpostiani kiitettävästi. Olen heidän kanssaan samaa mieltä siitä, että Muotiala-talo toimintoineen on näyttänyt vahvuutensa ja sen pitäisi olla esimerkkinä muillekin alueille pienten lasten palvelujen järjestämisessä. Sen vuoksi tulen tekemään kaikkeni jotta se saa jatkaa ja että samantyyppisiä kombinaatioita tehdään muillekin alueille sitä mukaa kuin se on mahdollista.

 

Olin viime viikolla Italiassa tutustumassa kansainvälisestikin tunnettuun Reggio Emilian pedagogiikkaan. Siinä korostetaan lapsuuden merkitystä ihmisen ainutkertaisena elämänvaiheena, joka ei voi odottaa ja jota ei voi elää uudelleen. Aikuisten on tärkeää kuunnella lasta ja kasvaa sillä tavoin itsekin koko ajan. Lapset nähdään omana kansalaisryhmänään, jolla on paljon annettavaa kaupungille ja yhteiskunnalle, kunhan heitä vain kuullaan.

 

Italiassa on ollut vuodesta 1977 laki, jonka mukaan jokaisella lapsella on oikeus normaaliin kouluun. Siellä ei ole erityiskouluja vaan erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat sitä normaalissa koulussa, se on heidän kansalaisoikeutensa. Heidän tutkimustensa mukaan myös tukea tarvitsevat lapset oppivat parhaiten voidessaan käydä koulua tavallisessa koulussa muiden lasten kanssa. Lasten kuuntelemisesta esimerkkinä kerrottiin neurologisista oireista kärsineestä oppilaasta, joka kertoi koulussa sairaalan ikävistä käytävistä. Koko luokka vieraili sairaalassa ja suunnitteli sairaalan käytävien ilmeen muutamalla jutulla värikkääksi ja iloiseksi. Toinen esimerkki kertoi lasten maailman näkyväksi tekemisestä arkisessa katukuvassa. Lapset adoptoivat kaupunginosia ja tekivät sinne itsensä oloisia installaatioita. Harmaata kaupunginosasta tuli kaikkien kannalta viihtyisämpi.

 

Tässä tehtävässäni olen herkistynyt aikaisempaa paremmin kuuntelemaan ja arvostamaan lasten mielipiteitä ja näkemyksiä, mutta ymmärrykseni sai lisää kierroksia edellä mainitulla opintokäynnillä mm.lasten kansalaisuusnäkökulmasta. Siinä missä he korostivat jokaisen ihmisen erityisyyttä ja yksilöllisyyttä hienosti meillä edelleen mielellään kategorisoidaan ihmiset ja sijoitellaan sen mukaisesti. Tavalliset tavisten kanssa , erityiset erityisten kanssa ja supereillekin haluttaisiin omat lokeroihinsa. Elämässä on kuitenkin tärkeää, että erilaiset ihmiset osaavat touhuta yhdessä ja saavat arvostusta ja hyväksyntää sellaisena kuin ovat.

 

Anne Heino-Piekäinen, 31.07.08 00:30
RE: PIENTEN LASTEN PALVELUT LÄHIPALVELUINA YM. LAPSIASIAA………

Omalla kohdalla kiinnostaa eniten suunnitelmat Irjalan koulun muuttamisesta päiväkotikäyttöön; ehdottaisin kompromissratkaisuna sitä, että vain esikoululaiset siirtyisivät Irjalan päiväkodista Irjalan kouluun ja 3.luokkalaiset voisivat siirtyä Irjalan koulusta Takahuhdin kouluun. Näin saataisiin lisättyä päiväkotipaikkoja Irjalaan edes yhden ryhmän verran ja 1.-2.-luokkalaiset saisivat pitää pienen lähikoulunsa ja makasiinilla toimivan iltapäiväkerhon. Takahuhdin koulu tuntuu liian isolta laitokselta ekaluokkalaiselle. Nyt onneksi oma tytär pääsee ainakin vielä aloittamaan Irjalan koulussa, mikä on hänelle paljon pienempi 'hyppy tuntemattomaan' kuin mitä isompaan Takahuhdin kouluun siirtyminen olisi ollut. Pienet lähikoulut myötävaikuttavat myös paikallisyhteisöllisyyden syntyyn ja pienten lasten on hyvä tutustua lähellä asuviin lapsiin (kauempana asuvista on vähemmän iloa vapaa-aikana?). Koulumatkakin säilyy turvallisempana kun koulu on mahdollisimman lähellä kotia. Mielestäni isot laitokset eivät sovi varsinkaan pienille lapsille. Ehdottamassani kompromissiratkaisussa pitäisi toki kiinnittää erityistä huomiota siihen, että eskarilaisilla säilyisi puitteet leikkiin ja ettei esikoulusta tulisi liian koulumaista.

Marjo Haverinen, 15.08.08 11:46
RE: PIENTEN LASTEN PALVELUT LÄHIPALVELUINA YM. LAPSIASIAA………

Hyvä lasten hyvinvointia tukevan lautakunnan jäsen
Hyvä apulaispormestari

Istuin kaksikuisen tyttäreni kanssa 13.8 Takahuhdin koululla kuulemassa kiivasta keskustelua Irjalan koulun ja Messukylän lukion kohtalosta. Tuli lyöty olo.

Toivon koulu- makasiini- ja päivähoitomiljöön säilyvän ennallaan. Miljöön kulttuurihistoria pitää sisällään paljon sellaista elämää, jota sukupolvet toisensa jälkeen haluavat kokea. Irjalan koulu on kuin tiivis kyläyhteisö (vrt. Muotialan malli), joka luo hyvinvointia ympäristössään. Irjalan koulu on äidin syli, josta lapset hakevat rohkeutta lähteä avarampaan ja äänekkäämpään oppimisympäristöön.

Kohtuuttomalta tuntuu se paine, joka Takahuhtiin kohdistetaan Sammon lukioon rakennettujen lisätilojen vuoksi. Kyllä, toivon Messukylän lukion jäävän paikoilleen, koska uskon omien lasteni käyvän kotoa käsin lähilukiota. Messukylän lukion tärkeys näkyy tälläkin hetkellä siinä, että siellä opiskelee 75% tämän asuinalueen nuorista. Lukion nuoria on vielä kuultava!

Irjalan koulun sympaattisuus varmasti kiehtoo päivähoitoa tarvitsevien lasten perheitä. Kuitenkaan nämä lapset eivät kiintyisi paikkaan samalla tavoin kuin itsenäistymistä harjoittelevat alakoululaiset. Tunneside Irjalan kouluun syntyy syväksi. Isät ja pojat käyvät samaa koulua vuosikymmenten vaihtuessa.

Mutta, mistä ratkaisut
jotta Sammon lukio saa tiloilleen käyttäjän
jotta Messukylän lukiolaisten ei tarvitsisi alkaa ahtautua busseihin
jotta 5.- ja 6. luokkalaiset saavat olla ala-asteella, eikä heille tarvitse muokata uusia tiloja ylä-asteen puolelle
jotta inhimilliset luokkatilat ja kasvuympäristö kouluaan aloittelevilla lapsilla säilyisi (vrt. vuosien parakkikoulut)
jotta opettajilla riittäisi resurssit ja voimat hallita vastuualueitaan
jotta Irjalan alueen rauhallisuus ja liikenneturva ei huonone, mikäli noin 50 yksityisautoa ahtautuu kavennetulle Irjalankadulle aamuin illoin
jotta Irjalan koulua ja Makasiinia suojelukohteina ei tarvitse repiä alas ja ympäröidä turva-aidoin
jotta perhepäivähoito kannattaisi ja päiväkotien paineet laskisivat. Tällä hetkellä alueella hyvin toimiviin ratkaisuihin ei mielestäni kannattaisi kajota.

Takahuhdin koulun tapaamisessa tuli varsin painokkaasti esille kaupungin tilaajapuolen selvitys alueemme tonttien ja rakennusten soveltumattomuudesta päivähoidon tarpeisiin. Herättää ihmetystä.

Yliopistollisen sairaalan tarvitessa tonttinsa sairaalan päiväkodin alta omaan käyttöönsä, on jättänyt monen sairaalatyöntekijän lapsen uuden hoitopaikan tarpeeseen. Kuinka moni meistä vanhemmista viekään lapsensa mieluummin työpaikkansa, kuin asuinpaikkansa lähettyville hoitoon. Eikö esimerkiksi Teiskontien varren golf-kentältä löydy nurkkaa päiväkodille, kun Messukylässäkin pääsee golfaamaan. Jos suojelukohde Irjalan koulu on muutettavissa, kai myös alueen asemakaavat.
Kuusimäenkadun loppupäässä on tontti, joka viisi vuotta sitten se kuului kaupungille ja oli kaavoitettu päiväkotia tai palvelutaloa varten ?! Tontti rajoittuu Tampereen suurimpiin peltoaukeamiin. Samalla aikaa Sammon valtatien varren pellot ja entiset viher-alueet on rakenteilla asuinrakennuksille. Eikö näiltä alueilta löydy Jankan asuinalueen tavoin tilaa rakennukselle, johon päivähoidon voi sijoittaa?

Omat lapseni ovat viidettä vuotta yksityisessä perhepäivähoidossa Irjalassa. Valittamisen aihetta ei ole ollut, vaikka päivähoitojen vuosittainen maksun nousu harmittaakin. Tukekaa ja kannustakaa yksityistä ja kunnallista perhepäivähoitoa! Tuskin on sellaista vanhempaa, joka ei näitä hoitomuotoja olisi vakavasti lapselleen harkinnut. Pienen yhteisön edut isoon verrattuna ovat kiistattomat. Tiloihin ei tarvitse investoida ja päiväkotien paineet osaltaan helpottuvat.

Irjalan koulu ympäristöneen ja ihmisineen on tällainen pieni yhteisö. Se on osa asuinalueemme hyvinvointia. Välittäkää päätöksessänne!

Blogin pitäjän vastine, 15.08.08 22:27
RE: PIENTEN LASTEN PALVELUT LÄHIPALVELUINA YM. LAPSIASIAA………

Päivähoito- ja kouluverkkoasiaan saamani kommentit niin kotisivujeni kautta kuin suoraan sähköpostiini ovat tuoneet hyviä näkökulmia esille ja ovat olleet perusteellisia ja asiaan paneutuneita. Lämmin kiitos niistä. Sähköposteihin olen vastannut sitä mukaa kuin olen ehtinyt. Pyrin vastaamaan niihin kaikkiin niin pian kuin ehdin.

Marjo Haverinen, 16.08.08 18:55
RE: PIENTEN LASTEN PALVELUT LÄHIPALVELUINA YM. LAPSIASIAA………

Vinkki; tätä keskustelua käydään myös Aamulehti.fi/Keskustelut/Sana on vapaa/Irjalan koulun kohtalo

, 04.09.08 01:36
RE: PIENTEN LASTEN PALVELUT LÄHIPALVELUINA YM. LAPSIASIAA………Tässä aiemmin lasten ja nuorten lautakunnan jäsenille lähettämäni viesti liittyen Hallilan koulun luokkien lakkauttamiseen:


Arvoisat lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Kirjoitan Hallilan tilanteesta liittyen suunniteltuihin muutoksiin Hallilan päiväkodin ja koulun osalta.Tästä on ollut kirjoituksia sekä Aamulehden paperiversiossa että nettisivulla.Nyt ollaan lakkauttamassa Hallilan koulusta luokkia 3-4.

Suositan mm lukemaan Aamulehden pääkirjoituksen ja siihen liittyvät kommentit:

http://www.aamulehti.fi/teema/paakirjoitukset/102286.shtml


Eräässä nettikeskustelussa on mielestäni hyvin kiteytetty nykyinen, järjetön ehdotus ja esitetty kysymyksiä joihin ei vastauksia ole esitetty. Nämä kysymykset Teidän tulee nostaa esiin.

http://www.aamulehti.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=43362&tstart=0


Kehittämissuunnitelman raporttiluonnoksessa lapsia pyöritetään:
1) Muotialan, Koiviston kylän ja Veisun päiväkotii-käiset lapset siirrätetään useiden kilometrien päähän Hallilaan päiväkotiin. Tämä siksi, että päiväkotipaikkoja ei ole tarpeeksi ja Muotialaan jätetään 1-2. luokat.
2) Hallilan koulun 3-4. luokan oppilaat pakkosiirretään Hervantaan Kanjonin kouluun, joka noin 3 km päässä. Tämä siksi, että saadaan päiväkodille lisätilaa, jotta Muotialan, Koivistonkylän ja Veisun lapset sopivat.
3) Kanjonin koulusta siirretään oppilaat 3-4. luokilta muualle Hervantaa, jotta päiväkodin tilojen varten pakkosiirretyt Hallilan koululaiset sopisivat Kanjonin kouluun.

Tulee mieleen hölmöläisten hommmat.

a) Miksi ei ratkaista päiväkotiongelmaa vaikka Muotialassa lisärakennuksella?
b) Miksi ajetaan Hallilasta lapset pois luokilta 3-4?
c) Miksi ei ratkaista päiväkotiongelmaa vaikka Hallilassa taas uudella, 3. lisärakennuksella?
d) Miksi eri päiväkotipiiriin kuuluvien Muotialan, Koiviston kylän ja Veisun lapset pakkosijoitetaan Hallilaan?
e) Miksi Hervannan Kanjonin koulun osalta ei raportissa kerrotti sen kouln pakkosiirroista, jotta tämä järjetön tilanne näkyisi?
f) Miksi lisätään Hallilan koulun, neuvolan ja päiväkodin autooliikennettä Muotialan, Koiviston kylän ja Veisun lasten kuljetuksella?
--

sirkkaliisa Virtanen, 04.09.08 10:09
RE: PIENTEN LASTEN PALVELUT LÄHIPALVELUINA YM. LAPSIASIAA………

Lautakunnan jäsenille on jaettu muistiot vanhempain kuulemistilaisuuksista ja siellä tehdyistä ryhmätöistä. Ne ovat mukana illan päätöksenteossa. Vielä ei ole tehty asiasta päätöksiä.
Lautakunnan listalla on esittelevän virkamiehen esitys. Hän on sen tehnyt kaupunginhallituksen antaman talouskehyksen rajoissa. LAutakunnan kokouksessa päättäjät tekevät päätöksensa ja kuulemistilaisuuksien jälkeen käytyjen keskustelujen perusteella uskon että lautakunta tulee säilyttämään Hallilan tilanteen nykyisellään


Kommentoi kirjoitusta

Nimi:

Sähköposti:

Otsikko:

Palaa kirjoittajan blogi-listaan
 

Blogi

14.10.2012 00:51 - Eikö kunnan tarvitse noudattaa lakeja ?? (1 vastaus, jätetty 30.11 20:38)

23.09.2012 18:49 - Lapsiperheiden köyhyys syrjäyttää (1 vastaus, jätetty 14.05 00:55)

23.09.2012 18:43 - Lääkäri-hoitaja-työparimalli Tampereellekin edes kokeiluna (1 vastaus, jätetty 30.11 22:16)

20.07.2012 14:32 - KUNTAVAALEISSA VALITAAN VALTUUSTO !! (1 vastaus, jätetty 11.10 20:09)

08.07.2012 00:21 - Valosta Valoon näyttelyn avauspuheeni (1 vastaus, jätetty 30.11 15:26)

RSS

hallinnointi

Kirjaudu sisään muista

Toimii parhaiten Firefoxilla!