ELINYMPÄRISTÖSTÄMME TULEE JUURI SELLAINEN JOKSI  SEN YHDESSÄ TEEMME

 

 

 

 Mottoni on:  
"Itselleen rehellinen
pysyy voimakkaana"

 

yhteystiedot:
 Sirkkaliisa Virtanen
 puhelin:
 050 5535988
 sähköposti:
 sirkkaliisa.virtanen(at)tampere.fi

 

www-galleriani:

galleria.sirkkaliisa.net

  Historiaa Sirkkaliisasta 
 

     

 

 

 

Lehdissä

 

 


Sirkkaliisa Virtanen : valtuustoaloitteita

 

Lääkäriasemien palvelujen turvaaminen kesäaikaan
Kuljetuspalveluiden järjestäminen dementiaa sairastaville
Pitkän aikavälin tulevaisuuden arvioinnin ja suunnittelun käynnistäminen
Ikäihmisten liikunnan edistäminen
Senioritansseille toinen vuoro viikossa Pakkahuoneelta
Suunnittelulautakunnan perustaminen ja kaupunginhallituksen suunnittelukokousten palauttaminen
Tasa-arvotoimikunnan nimeäminen
Palvelubussitoiminnan kehittäminen
Lukittavien kaappien tai luokkanaulakoiden hankkiminen kouluille

Hyvinvointineuvolatoiminnan laajentaminen koko kaupunkiin

Ryhmätoiminnan organisointi ensimmäistä lastaan odottaville perheille

Lapsiperheiden luo tehtävien ennaltaehkäisevien kotikäyntien lisääminen
Huumeongelmien torjunta- ja hoitostrategian luominen ympäristökuntien ja Taysin kanssa
Kriisiasuntojen varaaminen perheväkivallan uhreille

Nollatoleranssi rasismille – toimintaohjelman laatiminen
Sosiaalipalvelujen ja perusterveydenhuollon henkilöstön valmiuksien parantaminen perheväkivallan tunnistamisessa
Vakinaisen varahenkilöstön palkkaaminen terveydenhuoltoon
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen
Lastenpsykiatrisen osaston laajentaminen aikataulun mukaisesti , vaikka se ei sisältynyt valtion budjettiesitykseen
Psykiatrisessa avohoidossa olevien maksujen pitäminen ennallaan
Kotisairaanhoidon maksun poistaminen
Hoitotyön aseman parantaminen

Psykiatrista osaamista kouluterveydenhuoltoon/ 3 psykiatrista sairaanhoitajaa

Asiakasneuvostojen perustaminen ikäihmisten palveluihin

Graniittinen karhupatsaan palauttaminen Emil Aaltosen puiston yhteydessä olevaan lasten leikkipuistoon

Kuvataiteen päivä 10.7 liputuspäiväksi

Taiteilijoille ja käsityöläisille maksuton tila (esim.joku tyhjä teollisuusrakennus) , jossa talviaikaan voi myydä teoksiaan.

Lasten piirustusten käyttö rakennustyömaiden suojalaudotuksissa

Henkilöstömitoituksen korjaaminen Kaupin sairaalassa

Suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen koko vanhustenhuollon henkilöstömitoituksen saattamisesta valtakunnallisen keskiarvon tasolle

Palveluasumisen ja avopalveluiden kattavuuden parantaminen

Glyfosaatin käytön lopettaminen katujen rikkaruohomyrkytyksissä, rikkaruohojenpoistotalkoiden organisointi

 

  

Sirkkaliisan valtuustokyselyt:

 

Toimeentulotukiasiakkaiden tasapuolinen kohtelu
Ikäihmisten terveysliikunnan järjestäminen
Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen huomioiminen täysimääräisesti  

henkilöstömitoituksessa ja sijaismäärärahoissa

Glyfosaatin käyttö katujen rikkaruohomyrkytyksissä  

 

 

Tekoja Sirkkaliisan

apulaispormestarikaudella 2007-2009 :

Hyvinvointineuvolaa laajennettiin

Perheneuvolapalveluja lisättiin

Neuvolatoimintaan ja opiskeluterveydenhuoltoon lisää psykologeja

Omaishoidontuki kaikille kriteerit täyttäneille

Koululaisten iltapäiväkerhot käynnistyivät

Koulunkäyntiavustajia lisättiin ja vakinaistettiin

Nuorisotyöntekijät vakinaistettiin

Luokkakokoja pienennettiin

Irjalan, Hallilan ja Muotialan koulut säilytettiin

Etsivän työn työpari aloitti Tesomalla

Nuorisokahvila Uniikista tehtiin päätös

Englanninkielinen päivähoito aloitti kunnallisilla taksoilla

Lasten kulttuurikeskus Rulla vakinaistettiin

Lasten Taidekaari- toimintaa laajennettiin

Suomen lasten parlamentti perustettiin  

 

Vuoden 2009 budjettiin saatiin:

-Joustavan perusopetuksen laajennus

-Opiskeluterveydenhuoltoon lisää lääkäreitä

-Tampere-lisä lapsiperheille

-Yksityisen päivähoidon tuen korotus

-Joustavan esi-ja alkuopetuksen pilotointi

-Rantaperkiön nuorisotilat

 

 

 

 

 Vasta yhdessä olemme kaupunki

 

 -teesejäni hyvästä kaupungista

 
- Hyvä kaupunki on aktiivinen kylä, jossa ihmiset välittävät toisistaan ja tuntevat itsensä osaksi asuinpaikkaansa. Yhteisöllisyyden vahvistumiselle tulee luoda edellytyksiä yhdyskuntarakenteella mutta myös eri sukupolvet yhdistävää toimeliaisuutta tukemalla 


- Turvalliset peruspalvelut kaikenikäisille luovat perustan  tasa-arvoiselle yhteisölle. Erityisesti lapsiperheille ja ikäihmisille palvelujen tarjoaminen lähipalveluina on tärkeää


- Vanhustenhuollon epäkohdat on poistettava. Kaikilla pitää olla oikeus arvokkaaseen ja yksilöllisyyttä kunnioittavaan vanhuuteen joko kotiin saatavien kohtuuhintaisten tukipalveluiden tai tarvittaessa tehostetun palveluasumisen turvin

 
- Myös kattava, sujuva ja käyttäjälleen kohtuuhintainen joukkoliikenne on peruspalvelu. Sen pitää olla keskeinen painopiste yhdyskuntarakennetta suunniteltaessa 

 
- Moninaiset harrastus- ja liikuntamahdollisuudet lähellä asuinpaikkaa aktivoivat kaikenikäisiä yhdessä tekemiseen.


- Työ luo hyvinvointia ja taloudellisia edellytyksiä peruspalveluista huolehtimiselle. Tarvitaan aktiivista yrittäjiä ja yrityksiä kannustava elinkeinopolitiikka  tuomaan kaupunkilaisille työtä.

 

- Tampereelle muuttaa parituhatta uutta asukasta vuosittain. Tänne tarvitaan koko ajan lisää erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia kohtuuhintaisia asuntoja. Uusia asuinalueita kaavoitettaessa pitää turvata asuinalueiden monipuolisuus 

 

 

 

 

 

 

Blogi

14.10.2012 00:51 - Eikö kunnan tarvitse noudattaa lakeja ?? (1 vastaus, jätetty 30.11 20:38)

23.09.2012 18:49 - Lapsiperheiden köyhyys syrjäyttää (1 vastaus, jätetty 14.05 00:55)

23.09.2012 18:43 - Lääkäri-hoitaja-työparimalli Tampereellekin edes kokeiluna (1 vastaus, jätetty 30.11 22:16)

20.07.2012 14:32 - KUNTAVAALEISSA VALITAAN VALTUUSTO !! (1 vastaus, jätetty 11.10 20:09)

08.07.2012 00:21 - Valosta Valoon näyttelyn avauspuheeni (1 vastaus, jätetty 30.11 15:26)

RSS

Anna palautetta

lähettäjä

sähköposti

otsikko

viestisi

hallinnointi

Kirjaudu sisään muista

Toimii parhaiten Firefoxilla!